Skip to main content

Prasekolah Sweden Memberi Alam Sekitar tanpa jantina

Prasekolah Egalia di bandaraya Sweden Stockholm sedang cuba menentang stereotaip jantina dengan mengekalkan semua rujukan khusus jantina - termasuk kata ganti "dia" dan "miliknya - dari kelas. Menurut artikel dari berita KIAH, kanak-kanak yang disebut sebagai "kawan", dan bukannya oleh kata ganti nama gender. Mainan pembinaan diletakkan di sebelah dapur mainan untuk bermain jantina yang tidak disengajakan, dan buku kelas mempunyai pasangan homoseksual, ibu bapa tunggal, dan anak angkat Dari KIAH:

Tidak ada Snow White, Cinderella atau cerita dongeng klasik lain yang dilihat sebagai stereotaip penyimenan. [Pengarah sekolah Lotta] Rajalin, 52, berkata kakitangannya juga cuba membantu kanak-kanak mencari idea baru ketika mereka bermain.

"Contoh konkrit boleh jadi apabila mereka bermain 'rumah' dan peranan ibunya sudah diambil dan mereka mula berkelahi, " katanya. "Kemudian kami mencadangkan dua ibu atau tiga ibu dan sebagainya."

Adakah anda berfikir prasekolah di mana stereotaip gender bermula? Adakah anda akan menghantar anak anda ke sekolah seperti Egalia?